• Language
  • Thai TH
  • USA EN
  • USA KH
  • USA LA
  • USA MM
  • USA VN
  • USA JP
  • USA CN
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 29696
 • 158 เทคโนโลยี บจก.
 • 158 เทคโนโลยี บจก.

ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: +66 28 995 919

แสดง 1 - 18 จาก 4

ปั๊มน้ำบาดาล

ปั๊มน้ำบาดาล ผลิตด้วย วัสดุคุณภาพสูง และออกแบบเพื่ออายุการใช้งานสูงสุด 

ปั๊มบาดาลสแตนเลส

ปั๊มบาดาลสแตนเลส คือปั๊มน้ำประเภท ปั๊มจุ่ม ซึ่งแช่อยู่ใต้น้ำ เป็นเครื่องสูบน้ำที่ช่วยสูบน้ำที่ลึกลงไปในชั้นผิวดินที่มีความลึกเกิน 10 เมตร โดยยิ่งใบพัดเยอะ เครื่องสูบน้ำจะยิ่งสูบได้แรงดันมากขึ้น หรือสูบได้ลึกมากขึ้น

มอเตอร์บาดาล

มอเตอร์บาดาล คือมอเตอร์ที่อยู่ใต้น้ำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดปั๊มน้ำซับเมอร์ส เป็นต้นกำเนิดกำลังเพื่อทำให้ตัวปั๊มหมุน และสูบจ่ายน้ำขึ้นสูบพื้นดิน

ปั๊มบาดาลโซล่า

ปั๊มบาดาลโซล่า ประกอบไปด้วยตัวปั๊มที่ได้มาตราฐาน สะบัดทราย ทนทาน และมอเตอร์ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ ทำงานเสถียร กล่องควบคุมภายในตัวซึ่งมีระบบป้องกันที่เพียบพร้อม และประหยัดจำนวนแผงโซล่าเซลล์ได้มาก

แสดง 1 - 18 จาก 4

ป้ายกำกับสินค้า