• Language
  • Thai TH
  • USA EN
  • USA KH
  • USA LA
  • USA MM
  • USA VN
  • USA JP
  • USA CN
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 29696
 • 158 เทคโนโลยี บจก.
 • 158 เทคโนโลยี บจก.

ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: +66 28 995 919

แสดง 1 - 18 จาก 1

มอเตอร์บาดาล

มอเตอร์บาดาล คือมอเตอร์ที่อยู่ใต้น้ำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดปั๊มน้ำซับเมอร์ส เป็นต้นกำเนิดกำลังเพื่อทำให้ตัวปั๊มหมุน และสูบจ่ายน้ำขึ้นสูบพื้นดิน

แสดง 1 - 18 จาก 1

ป้ายกำกับสินค้า