สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2023   46  
2 Sep 2023   27  
3 Sep 2023   33  
4 Sep 2023   30  
5 Sep 2023   23  
6 Sep 2023   29  
7 Sep 2023   35  
8 Sep 2023   26  
9 Sep 2023   20  
10 Sep 2023   26  
11 Sep 2023   29  
12 Sep 2023   27  
13 Sep 2023   31  
14 Sep 2023   45  
15 Sep 2023   32  
16 Sep 2023   28  
17 Sep 2023   17  
18 Sep 2023   27  
19 Sep 2023   30  
20 Sep 2023   28  
21 Sep 2023   38  
22 Sep 2023   31  
23 Sep 2023   29  
24 Sep 2023   25  
25 Sep 2023   50  
26 Sep 2023   36  
27 Sep 2023   31  
28 Sep 2023   49  
29 Sep 2023   33  
30 Sep 2023   24