สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2023   28  
2 Aug 2023   22  
3 Aug 2023   47  
4 Aug 2023   36  
5 Aug 2023   29  
6 Aug 2023   38  
7 Aug 2023   38  
8 Aug 2023   38  
9 Aug 2023   30  
10 Aug 2023   32  
11 Aug 2023   28  
12 Aug 2023   15  
13 Aug 2023   31  
14 Aug 2023   34  
15 Aug 2023   28  
16 Aug 2023   41  
17 Aug 2023   29  
18 Aug 2023   27  
19 Aug 2023   28  
20 Aug 2023   39  
21 Aug 2023   25  
22 Aug 2023   26  
23 Aug 2023   32  
24 Aug 2023   23  
25 Aug 2023   22  
26 Aug 2023   27  
27 Aug 2023   13  
28 Aug 2023   29  
29 Aug 2023   25  
30 Aug 2023   25  
31 Aug 2023   29