สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2023   45  
2 Jul 2023   49  
3 Jul 2023   66  
4 Jul 2023   50  
5 Jul 2023   116  
6 Jul 2023   43  
7 Jul 2023   30  
8 Jul 2023   1  
9 Jul 2023   0  
10 Jul 2023   37  
11 Jul 2023   27  
12 Jul 2023   32  
13 Jul 2023   40  
14 Jul 2023   29  
15 Jul 2023   29  
16 Jul 2023   24  
17 Jul 2023   36  
18 Jul 2023   37  
19 Jul 2023   38  
20 Jul 2023   44  
21 Jul 2023   33  
22 Jul 2023   19  
23 Jul 2023   40  
24 Jul 2023   33  
25 Jul 2023   28  
26 Jul 2023   42  
27 Jul 2023   51  
28 Jul 2023   25  
29 Jul 2023   25  
30 Jul 2023   23  
31 Jul 2023   20