สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2023   36  
2 May 2023   27  
3 May 2023   66  
4 May 2023   56  
5 May 2023   59  
6 May 2023   45  
7 May 2023   55  
8 May 2023   49  
9 May 2023   57  
10 May 2023   57  
11 May 2023   53  
12 May 2023   82  
13 May 2023   12  
14 May 2023   47  
15 May 2023   36  
16 May 2023   36  
17 May 2023   67  
18 May 2023   184  
19 May 2023   78  
20 May 2023   61  
21 May 2023   43  
22 May 2023   43  
23 May 2023   62  
24 May 2023   51  
25 May 2023   48  
26 May 2023   48  
27 May 2023   60  
28 May 2023   228  
29 May 2023   57  
30 May 2023   56  
31 May 2023   84