สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2023   35  
2 Apr 2023   61  
3 Apr 2023   49  
4 Apr 2023   50  
5 Apr 2023   64  
6 Apr 2023   41  
7 Apr 2023   60  
8 Apr 2023   69  
9 Apr 2023   86  
10 Apr 2023   42  
11 Apr 2023   80  
12 Apr 2023   60  
13 Apr 2023   49  
14 Apr 2023   52  
15 Apr 2023   72  
16 Apr 2023   69  
17 Apr 2023   48  
18 Apr 2023   40  
19 Apr 2023   44  
20 Apr 2023   41  
21 Apr 2023   42  
22 Apr 2023   48  
23 Apr 2023   48  
24 Apr 2023   53  
25 Apr 2023   42  
26 Apr 2023   79  
27 Apr 2023   45  
28 Apr 2023   44  
29 Apr 2023   68  
30 Apr 2023   52