สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2023   14  
2 Feb 2023   16  
3 Feb 2023   9  
4 Feb 2023   8  
5 Feb 2023   14  
6 Feb 2023   15  
7 Feb 2023   18  
8 Feb 2023   8  
9 Feb 2023   78  
10 Feb 2023   102  
11 Feb 2023   55  
12 Feb 2023   59  
13 Feb 2023   37  
14 Feb 2023   87  
15 Feb 2023   114  
16 Feb 2023   62  
17 Feb 2023   64  
18 Feb 2023   69  
19 Feb 2023   44  
20 Feb 2023   34  
21 Feb 2023   47  
22 Feb 2023   47  
23 Feb 2023   43  
24 Feb 2023   55  
25 Feb 2023   45  
26 Feb 2023   54  
27 Feb 2023   41  
28 Feb 2023   45