สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2023   22  
2 Nov 2023   33  
3 Nov 2023   19  
4 Nov 2023   29  
5 Nov 2023   23  
6 Nov 2023   29  
7 Nov 2023   50  
8 Nov 2023   34  
9 Nov 2023   26  
10 Nov 2023   38  
11 Nov 2023   23  
12 Nov 2023   26  
13 Nov 2023   30  
14 Nov 2023   37  
15 Nov 2023   47  
16 Nov 2023   33  
17 Nov 2023   42  
18 Nov 2023   30  
19 Nov 2023   40  
20 Nov 2023   30  
21 Nov 2023   30  
22 Nov 2023   32  
23 Nov 2023   32  
24 Nov 2023   35  
25 Nov 2023   35  
26 Nov 2023   30  
27 Nov 2023   38  
28 Nov 2023   48  
29 Nov 2023   46  
30 Nov 2023   33