สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2023   30  
2 Oct 2023   36  
3 Oct 2023   30  
4 Oct 2023   44  
5 Oct 2023   26  
6 Oct 2023   25  
7 Oct 2023   29  
8 Oct 2023   20  
9 Oct 2023   30  
10 Oct 2023   48  
11 Oct 2023   29  
12 Oct 2023   17  
13 Oct 2023   28  
14 Oct 2023   30  
15 Oct 2023   32  
16 Oct 2023   31  
17 Oct 2023   32  
18 Oct 2023   31  
19 Oct 2023   38  
20 Oct 2023   30  
21 Oct 2023   24  
22 Oct 2023   27  
23 Oct 2023   31  
24 Oct 2023   44  
25 Oct 2023   33  
26 Oct 2023   26  
27 Oct 2023   38  
28 Oct 2023   27  
29 Oct 2023   23  
30 Oct 2023   30  
31 Oct 2023   43