สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2023   77  
2 Jan 2023   58  
3 Jan 2023   56  
4 Jan 2023   90  
5 Jan 2023   72  
6 Jan 2023   74  
7 Jan 2023   70  
8 Jan 2023   56  
9 Jan 2023   36  
10 Jan 2023   19  
11 Jan 2023   27  
12 Jan 2023   33  
13 Jan 2023   23  
14 Jan 2023   13  
15 Jan 2023   29  
16 Jan 2023   30  
17 Jan 2023   10  
18 Jan 2023   17  
19 Jan 2023   17  
20 Jan 2023   12  
21 Jan 2023   7  
22 Jan 2023   11  
23 Jan 2023   4  
24 Jan 2023   14  
25 Jan 2023   21  
26 Jan 2023   12  
27 Jan 2023   10  
28 Jan 2023   10  
29 Jan 2023   15  
30 Jan 2023   15  
31 Jan 2023   7