สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2023   73  
2 Jun 2023   68  
3 Jun 2023   33  
4 Jun 2023   78  
5 Jun 2023   44  
6 Jun 2023   46  
7 Jun 2023   112  
8 Jun 2023   52  
9 Jun 2023   37  
10 Jun 2023   55  
11 Jun 2023   78  
12 Jun 2023   61  
13 Jun 2023   54  
14 Jun 2023   86  
15 Jun 2023   80  
16 Jun 2023   44  
17 Jun 2023   47  
18 Jun 2023   45  
19 Jun 2023   54  
20 Jun 2023   79  
21 Jun 2023   56  
22 Jun 2023   72  
23 Jun 2023   46  
24 Jun 2023   29  
25 Jun 2023   65  
26 Jun 2023   103  
27 Jun 2023   82  
28 Jun 2023   70  
29 Jun 2023   53  
30 Jun 2023   30