สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Dec 2022   98  
2 Dec 2022   133  
3 Dec 2022   73  
4 Dec 2022   113  
5 Dec 2022   91  
6 Dec 2022   44  
7 Dec 2022   69  
8 Dec 2022   105  
9 Dec 2022   113  
10 Dec 2022   85  
11 Dec 2022   158  
12 Dec 2022   77  
13 Dec 2022   69  
14 Dec 2022   84  
15 Dec 2022   86  
16 Dec 2022   105  
17 Dec 2022   79  
18 Dec 2022   56  
19 Dec 2022   102  
20 Dec 2022   60  
21 Dec 2022   50  
22 Dec 2022   94  
23 Dec 2022   57  
24 Dec 2022   64  
25 Dec 2022   62  
26 Dec 2022   106  
27 Dec 2022   77  
28 Dec 2022   126  
29 Dec 2022   79  
30 Dec 2022   69  
31 Dec 2022   73