สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2022   70  
2 Nov 2022   82  
3 Nov 2022   83  
4 Nov 2022   93  
5 Nov 2022   80  
6 Nov 2022   85  
7 Nov 2022   88  
8 Nov 2022   97  
9 Nov 2022   92  
10 Nov 2022   90  
11 Nov 2022   94  
12 Nov 2022   101  
13 Nov 2022   87  
14 Nov 2022   61  
15 Nov 2022   94  
16 Nov 2022   139  
17 Nov 2022   117  
18 Nov 2022   111  
19 Nov 2022   98  
20 Nov 2022   70  
21 Nov 2022   124  
22 Nov 2022   61  
23 Nov 2022   83  
24 Nov 2022   105  
25 Nov 2022   80  
26 Nov 2022   78  
27 Nov 2022   66  
28 Nov 2022   106  
29 Nov 2022   88  
30 Nov 2022   101