• Language
  • Thai TH
  • USA EN
  • USA KH
  • USA LA
  • USA MM
  • USA VN
  • USA JP
  • USA CN
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 20017
 • 158 เทคโนโลยี บจก.
 • 158 เทคโนโลยี บจก.

ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: +66 28 995 919

ปั๊มซับเมอร์ส

ปั๊มซับเมอร์ส หรือ ปั๊มจุ่ม คืออะไร?

        ปั๊มซับเมอร์ส หรือ ปั๊มจุ่ม หรือที่เรียกกันว่า ปั๊มบาดาล (submersible pump) ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ ตรงตัวเลยคือแปลว่าปั๊มที่อยู่ใต้น้ำ ส่วนภาษาไทยบ้านเราเรียกกันได้หลายชื่อมาก ก็แล้วแต่ใครจะเรียกเพื่อความเข้าใจ ปั๊มซับเมอร์ มาจากคำว่า submersible เป็นปั๊มที่ใช้งานลักษณะจุ่มแช่ลงไปในน้ำ หรือใช้งานสำหรับการปั๊มน้ำบาดาล เป็นเครื่องมือที่ช่วยดูดน้ำที่ลึกลงไปในชั้นผิวดินที่มีความลึกเกิน 10 เมตร โดยอุปกรณ์ที่มานำมาใช้ผลิตและประกอบนั้น มีความแน่นหนาเพื่อป้องกันมอเตอร์เสียหายจากการทำงาน โดยปั๊มซับเมอร์ส จะแบ่งส่วนประกอบที่สำคัญอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนมอเตอร์ และส่วนใบพัด ปั๊มซับเมอร์สที่มีความหลากหลายของจำนวนใบพัดก็เพื่อความสามารถในการสูบและเหมาะกับอัตราการไหลของน้ำ ยิ่งใบพัดมาก ปั๊มซับเมอร์ส ก็ยิ่งมีความยาวมาก และก็สามารถส่งน้ำได้สูงขึ้นเช่นกัน เช็คราคาและ ปั๊มน้ำ รูปแบบอื่นๆ

ข้อดีของปั๊มซับเมอร์ส

          ปั๊มซับเมอร์ส คือ เนื่องจากปั๊มซับเมอร์มีความแข็งแรงไม่มีรอยต่อในตัวปั๊ม ปั๊มซับเมอร์สจึงสามารถป้องกันการรั่วระหว่างตัวปั๊ม ที่เป็นสาเหตุของการส่งน้ำจากพื้นบาดาลมายังพื้นดินได้ดี ไม่ให้เกิดการรั่วไหลของอากาศระหว่างการส่งน้ำขึ้นไป เพราะการทำงานของปั๊มซับเมอร์สใช้การต้านแรงโน้มถ่วงของโลก ส่งน้ำจากบาดาล มาสู่พท้นดิน ดังนั้นตัวปั๊มซับเมอร์ จะรับแรงดันที่สูงมากๆจึงต้องทำให้ลักษณะตัวเครื่องมีความแข็งแรงมากกว่าปั๊มชนิดอื่น

ปั๊มซับเมอร์ส มีแบบใดบ้าง

        ปั๊มซับเมอร์ส สามารถเรียกได้หลายแบบ ปั๊มจุ่ม ปั๊มบาดาล เป็นปั๊มที่ใช้งานในลักษณะการจุ่มแช่ หรือหย่อนปั๊มลงไปในบ่อน้ำบาดาล กล่าวคือตัวปั๊มน้ำจะต้องอยู่ในน้ำตลอด ภายนอกปั๊มซับเมอร์ส ออกแบบให้มีแน่นหนา ส่วนใหญ่ผลิตจากแสตนเลสบางรุ่นสามารถสลัดทรายได้ มีส่วนที่ประกบกันน้อยที่สุด เพื่อลดโอกาศในการรั่ว ปั๊มบาดาล หรือปั๊มซับเมอร์ส เป็นปั๊มที่นิยมใช้ปั๊มน้ำบาดาล หรือปั๊มที่ใช้ดูดน้ำที่มีความลึก สามารถพบที่ได้ที่ทำไร่ ทำสวน หรือพื้นที่การเกษตร ปั๊มซับเมอร์สมีหลายขนาดให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสมของขนาดบ่อบาดาล จริงๆแล้วปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่หรือไดโว่ก็เป็นปั๊มในประเภทปั๊มซับเมอร์ส เพราะใช้งานในลักษณะแช่ไปในน้ำตัวปั๊มมีขนาดเล็กทำให้พลังการปั๊มนั้นมีน้อยว่าเมื่อเทียบกับปั๊มซับเมอร์สและปั๊มจุ่มยังมีแแหล่งพลังงานให้เลือกทั้งมาจากโซล่าเซลล์ ไฟฟ้า

ปั๊มจุ่มมีให้เลือกใช้งานอยู่ 2 ประเภท คือ

        1.การดูดน้ำสะอาด จะมีตะแรงสำหรับกรองสิ่งแปลกปลอมที่มีขนาดใหญ่ที่จะไปอุดตันช่องใบพัดที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดมอเตอร์ไหม้ หรือแรงปั๊มดันตก

        2.การดูดน้ำเสีย

หลักการทำงานของปั๊มซับเมอร์ส

        1.ขนาดบ่อเจาะปั๊มซับเมอร์ส ควรรู้ขนาดบ่อที่เจาะ จะทำให้สามารถเลือกขนาดปั๊มซับเมอร์สได้ เหมาะกับขนาดปั๊มซับเมอร์ส เช่น เจาะบ่อน้ำขนาด4 นิ้ว ควรเลือกซื้อขนาดปั๊มซับเมอร์สที่มีขนาดไม่เกิน 4 นิ้ว เป็นต้น

        2.ระยะการหย่อนปั๊มซับเมอร์ส ไม่ควรหย่อนปั๊มซับเมอร์สให้ใกล้ระดับน้ำก่อนสูบมากเกินไป และไม่ควรหย่อนปั๊มให้สุดระยะท่อเจาะปั๊ม แนะนำควรเผื่อระยะการหย่อนปั๊มให้มีความสูงกว่าก้นบ่อเกิน 5 เมตรขึ้นไป ระยะการหย่อยที่ดีไม่ควรหน่อยลึกเกินไปและใกล้คเกินไป วิธีการคำนวณคือ นำระดับน้ำก่อนสูบ + 20 ม. เป็นอย่างต่ำ เช่น เจาะท่อบาดาลมีความลึกทั้งหมด 50 ม. ระดับน้ำก่อนสูบอยู่ 15 ม. ให้บวก 20ม. คือ 15ม.+20ม. = 35ม. 35ม. คือระยะที่เหมาะสมกับการหย่อน

        3.เลือกซื้อปั๊มให้เหมาะกับปริมาณน้ำที่เจาะได้ ก่อนเลือกซื้อปั๊มควรรู้ปริมาณน้ำก่อนเลือกซื้อปั๊ม โดยแบ่งการซื้อปั๊มน้ำให้เหมาะกับปริมาณได้เป็น 3 แบบคือ

               • ระดับน้ำน้อยกว่า 2,000 – 3,000 ลิตร ควรเลือก ปั๊มครึ่งแรงม้า หรือ 350-400 วัตต์

               • ระดับน้ำปานกลาง 4,000-6,000 ลิตร ควรเลือกปั๊มที่มีรงม้า 1 แรงม้า หรือ 750 วัตต์

               • ระดับน้ำเยอะ สามารถเลือกใช้ปั๊มขนาดใดก็ได้ 2 – 3 แรงม้า หรือ 1,500 – 2,250 วัตต์

การติดตั้งปั๊มน้ำที่ถูกต้อง

        หลายคนต้องเคยประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็น ปั๊มน้ำทํางานไม่หยุด ปั๊มน้ำไม่ทํางาน ปั๊มน้ำไม่ตัด ปั๊มน้ำแรงดันไม่คงที่ หรืออีกหลายปัญหาที่ต้องพบเจอ อาจจะเกิดจากการเลือกพื้นที่ในการติดตั้งไม่ถูกต้อง ดังนั้นเราควรจะเลือกพื้นที่ในการติดตั้งปั๊มน้ำให้เหมาะสม ดังนี้

               • ปั๊มน้ำไม่ควรอยู่ไกลจนเกินไป เพราะจะได้ดูดน้ำ และกระจายน้ำได้ดี

             ไม่ควรติดตั้งปั๊มน้ำในที่แจ้ง โดนแดด หรือโดนฝน เพราะอาจจะทำให้ปั๊มเสียหายได้ หากเลี่ยงไม่ได้ควรทำหลังคาให้ตัวปั๊ม

               • ควรติดตั้งปั๊มให้ห่างกำแพงอย่างน้อย 30 เซนติเมตร เพื่อช่วยระบายความร้อน และสะดวกต่อการซ่อมแซม

 มอเตอร์บาดาล  ปั๊มน้ำบาดาล

ทำไมถึงนิยมใช้ปั๊มซับเมอร์ส ?

       ปั๊มซับเมอร์ส ใช้ดูดน้ำลึก ที่ปั๊มชนิดอื่นๆ เช่น ปั๊มหอยโข่ง ปั๊มเจ๊ท เป็นต้น ไม่สามารถดูดน้ำได้ถึง จึงต้องใช้ปั๊มซับเมอร์สมาช่วยดูดน้ำ เพื่อนำน้ำมาใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น การเกษตร ทำไร่ ทำสวน หรือ ใช้ในบ้านครัวเรือนทั่วไป ปั๊มบาดาลหรือปั๊มซับเมอร์ส จะมีให้เลือกหลายขนาดหลายแบบ เพื่อ ตอบสนองการใช้งานที่แตกต่างกันจึงเป็นที่นิยมนำมาใช้เป็นอย่างมาก การเลือกซื้อปั๊มซับเมอร์สอย่างถี่ถ้วนอาจจะต้องมีที่ปรึกษาด้านปั๊มน้ำโดยเฉพาะ

       บริษัท 158 เทคโนโลยี จำกัด ผู้ผลิตปั๊มน้ำมืออาชีพด้านการผลิต จัดจำหน่ายปั๊มน้ำและอุปกรณ์ปั๊มน้ำ ที่มีคุณภาพและได้มาตราฐาน ระบบควบคุมสำหรับใช้งานในที่อยู่อาศัย เชิงพาณิชย์ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และเทศบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านปั๊มจุ่ม พร้อมเทคโนโลยีแซนด์พาส Super Hurricane จัดหานวัตกรรมที่ดีที่สุดสำหรับการให้น้ำและการชลประทานเพื่อการเกษตรผลิตขึ้นตามมาตรฐานสูงสุดของใบพัดไฮดรอลิกที่มีประสิทธิภาพสูงและการออกแบบเครื่องกระจายอากาศเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง ประสิทธิภาพที่วางใจได้ โครงสร้างที่แข็งแรงทนทาน และอายุการใช้งานที่ยาวนาน แม้ในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก หนึ่งในปั๊มที่ทนทานที่สุด สร้างขึ้นเพื่อรองรับผู้ที่มองหาปั๊มที่มีอายุการใช้งานยาวนาน

------------------------------------------------
บทความที่เกี่ยวข้อง
• สุดยอด ปั๊มน้ำทรงตั้งหลายใบพัด ปั๊มมัลติสเตจ
• มาทำความรู้จักปั๊มซับเมอร์ส กันเถอะ
• ปั๊มมัลติสเตจทรงตั้ง หรือ ปั๊มทรงตั้งหลายใบพัดมาพร้อมกับแมคคานิคอลซีล